Onze publicaties.

Publicaties (BE):


 • BAERT, M., "Het loonbegrip toegepast op voordelen toegekend door derden", RABG 2023, afl. 4-5, 306-313
 • BAERT, M., "Het toepassingsgebied van de overgangsregeling uit de wet eenheidsstatuut", RABG 2022, afl. 14-15, 1068-1083.
 • BAERT, M., "Het inzagerecht van werknemers in evaluaties en subjectieve beoordelingen", RABG 2021, afl. 12-13, 1293-1298.
 • BAERT, M., "Tijdregistratie, overloon en bewijs", RABG 2021, afl. 3-4, 254-263.
 • BAERT, M., "Verboden terbeschikkingstelling van personeel en ontslag", RABG 2020, afl. 14, 1204-1212.
 • BAERT, M., "Voor een goed (loon)begrip: voordelen toegekend door derden", RABG 2020, afl. 2, 120-128.
 • BAERT, M., "Rechtsmacht en toepasselijk recht bij internationale tewerkstelling", RABG 2019, afl. 12, 1083-1089.
 • BAERT, M., "Het minimumloon bij detachering van werknemers: what's in a name?", RABG 2019, afl. 3-4, 302-309.
 • BAERT, M. en MAES, S., "Tewerkstelling buitenlandse werknemers: single permit & grondige Vlaamse inhoudelijke wijzigingen", Or. 2019, afl. 4, 108-128.
 • FAINGNAERT, D., "Artikel 20bis van de arbeidsovereenkomstenwet" in Claeys & Engels (ed.), Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar... opnieuw anders bekeken, Brussel, Larcier, 2018, 514p.
 • BAERT, M., TRUYERS, A., en VANDEPUT, D., "De beroepsinlevingsovereenkomst als kader voor de vrije stage binnen de onderneming", Or. 2017, afl. 8, 15-29.
 • FAINGNAERT, D. en MAES, S., “Implementering van de Handhavingsrichtlijn in België en voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn: Let’s make the posting of workers great again”, Or. 2017, afl. 7, 2-19.
 • S. MAES, M. BAERT en D. FAINGNAERT, Tewerkstelling buitenlandse werknemers, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 125p.
 • BAERT, M., "Het arrest Schlecker als sluitstuk op de arresten Koelzsch & Voogsgeerd", JTT 2014, afl. 1180, 84-88.

Publicaties (NL):

 • BAERT, M., "Eindelijk 'single permit' en wijziging Vlaamse regels tewerkstelling buitenlandse werknemers vanaf 1 januari 2019?", Over de Grens 2018;
 • BAERT, M., "Het arrest Alpenrind: over de waarde van de A1-verklaring en het verbod op vervanging van gedetacheerde werknemers", Over de Grens 2018, afl. 9, 16-19.
 • BAERT, M., "Het arrest Altun: de waarde van de A1-verklaring dan toch gerelativeerd bij fraude", Over de Grens 2018.

Publicaties (UK):

BAERT, M.,  "Making a case for low-skilled immigration", Future of Work Hub (UK), juni 2016.

Korte commentaren HR Square (online toegankelijk via link):

FAINGNAERT, D., “Nieuwe Europese richtlijn heeft een impact op de inhoud van uw detacheringsbrief”, HR Square, mei 2019;

FAINGNAERT, D., “Werknemer onmiddellijk na aanwerving detacheren: hoe zat dat nu ook alweer?”, HR Square, februari 2019;

BAERT, M., en MAES, S., "Single Permit: nieuwe Vlaamse regels en nieuwe loondrempels vanaf 1 januari 2019 voor buitenlandse werknemers", HR Square, januari 2019.

BAERT, M., "Voorgestelde wijzigingen inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest", HR Square, december 2018;

FAINGNAERT, D., “Komt er een Europese sociale inspectie met de Europese Arbeidsautoriteit?”, HR Square, oktober 2018;

BAERT, M., "A1-formulier toch geen bescherming tegen Dimona-verplichting bij schijnzelfstandigheid", HR Square, oktober 2018.

FAINGNAERT, D., “De zomervakantie loert om de hoek: wat met buitenlandse studenten?”, HR Square, juli 2018;

FAINGNAERT, D., “ Telt de activiteit die op het grondgebied van een andere lidstaat wordt uitgevoerd zonderakkoord van de werkgever mee bij het bepalen van de toepasselijke sociale zekerheid?”, HR Square, juli 2018;

FAINGNAERT, D., “Artikel 20bis van de arbeidsovereenkomstenwet: vandaag en morgen”, HR Square, februari 2018;

FAINGNAERT, D., “Nieuwe wetgeving zorgt voor enkele aanpassingen bij internationale tewerkstelling”, HR Square, januari 2018;

BAERT, M., "Tewerkstelling van niet-EU-onderdanen: een haalbare (arbeids)kaart?", HR Square, december 2017;


Onze publicaties.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x